Category Archives: Історія України

Утвердження тоталітарного режиму в Україні у 1920-1930-х рр.

Становлення комуністичної тоталітарної сиситеми тривало паралельно із становленням самої радянської держави. Але саме 20-30 рр. стали часом, коли тоталітарна система оформилася остаточно і зповна зреалізувала свій “потенціал”. З другої половини 20-х років комуністична партія монополізує, зосереджує в своїх руках всю владу в країні, перетворюючись на державну партію. Це виявилось у наступному:

Україна в Першій світовій війні

У 1914 р. розпочалася Перша світова війна, яка тривала до 1918 р. Українські землі стали  ареною військових дій двох протиборчих  військово-політичних блоків: Антанти (сформувався в 1904-1907 pp.; до його складу входили Росія, Велика Британія і Франція); Троїстого союзу (сформувався в 1882 p.; до його складу входили Німеччина, Австро-Угорщина, Італія). Після переходу на бік Антанти Італії… Read More »

Сармати

Назва та походження. Історичній науці не відома самоназва сарматів. Греки та римляни називали сарматами або сірматами кочові племена, які запанували в українських степах у III ст. до н.е. На думку лінгвістів, слово «сармат» походить від давньоіранського слова «саоромант», що означає – «підперезаний мечем». Античний історик Геродот свідчить, що пращури сарматів проживали на схід від скіфських… Read More »

Скіфи

Походження  слова «скіф»Скіфами греки називали всі народи які проживали в Північному Причорномор’ї. Існують різні версії самоназви цього народу. За однією із версій скіфи називали себе «сколотами» (невідома етимологія слова), за «іншою» – саками (з іранського «олень»), яке потім перетворилося на «скіф» в грецькій літературній традиції. Взагалі до сих під, достеменно не відомо яких народів можна… Read More »

Кіммерійці

Першим народом на території сучасної України, про який нам відомо з писемних джерел  були кіммерійці. Саме про них в «Одісеї» писав легендарний давньогрецький поет Гомер:>«Врешті дістались ми течій глибоких ріки Океану, Там розташоване місто й країна людей кіммерійських Хмарою й млою повиті. Ніколи промінням ласкавим Не осяває їх сонце в блакиті ясній світлодайне… Ніч лиховісна… Read More »

Грецькі колонії в Північному Причорномор’ї

Багата українська земля завжди приваблювала народи та племена з різних куточків світу. У VIII до н. е. греки починають розселюватися по берегах Середземного та Чорного морів. За словами Платона: «Греки обсіли моря від Гіблартару до Кавказу – наче жаби ставки». Грецьке проникнення в Північне Причорномор’я почалося в кін. VIII ст. до н. е.  – у… Read More »

Кочові племена Південної України: загальна характеристика

Євразійські степи – це найбільша рівнина на Землі. Степи простягаються від берегів Тихого океану – Маньчжурії і досягають Угорщини, утворюючи неозору рівнину яка простягається приблизно на 6 тис. км. Горні системи Тянь-Шань, Урал та Карпати, а також великі річки – Дніпро, Дон, Волга та ін. не становили великих перешкод для міграції кочового населення в давнину.… Read More »

Західноукраїнські землі в міжвоєнний період (1921-1938): партійне будівництво

У міжвоєнний період землі Західної України були поділені між кількома державами: до складу Польщі увійшли Східна Галичина, Полісся, Волинь та Підлящщя; до складу Румунії увійшли Буковина та Північна Бессарабія; до Чехословаччини відійшло Закарпаття. Становище українців у цих державах не було однаковим, у межах кожної з них українці демонстрували різні рівні самоусвідомлення та політичної активності.

Гетьманат Павла Скоропадського (29 квітня 1918 – 26 грудня 1918)

29 квітня 1918 р. за погодженням з німецькою військовою адміністрацією Українська Центральна Рада була скинута, і  на Всеукраїнському землеробському конгресі в Києві (майже 8 тис. делегатів)  генерал Павло Скоропадський був проголошений гетьманом України. Того ж дня в Софіївському соборі єпископ Никодим миропомазав гетьмана, а на Софіївському майдані відслужили урочистий молебень. 29 квітня Скоропадський звернувся до… Read More »

Колективізація сільського господарства

 Термін «колективізація сільського господарства» набув офіційного вжитку після його оприлюднення влітку 1919 в листі наркома земельних справ УСРР В.Мещерякова до губернських земельних відділів, а от сама ідея масового створення колгоспів вперше була зафіксована в Декреті про землю 1917, ухваленому Другим Всеросійським з’їздом рад 1917 р. Планове здійснення колективізації окремих галузей сільського господарства  накреслив 5-й Всеукраїнський… Read More »