Category Archives: 1. Давня історія України

Доба Бронзи на території України

Хронологія – Кін. ??? – поч ? тіис до н.е. Бронза –це штучний метал, сплав міді та олова (інколи замість осова використовували сурму, свинець, арсен). Бронза більш легкоплавна чим мідь, тому і поступово витіснила мідь із широкого вжитку. Проте, протягом всього Бронзового Віку, в тій чи іншій мірі населення України, продовжувало використовувати крем’яні знаряддя праці.… Read More »

Велике переселення народів і Україна

Велике переселення народів – це умовна назва вторгнень та переселень германських, іранських, тюркських, слов’янських, арабських та ін. племен на територію Римської імперії у IV – VII ст. (приблизно 400-700 роки н.е.) До сьогодні вчені сперечаються з приводу самого поняття «Велике переселення народів». Наприклад, у французькій історіографії, Велике переселення народів називається – «германським вторгненням», в англійській… Read More »

Боспорське царство

Джерела з історії Боспорського царства. Першою писемною згадкою про Боспорське царство міститься в роботі Гекатея Мілетського «Землеопис» (книга Гекатея не дійшла до нас в повному обсязі, а лише у згадках більш пізніх авторів). Крім Гекатея Мілетського про Боспор писали античні вчені: Страбон («Географія»), Клавдій Птолемей, Діодор Сицилійський, Полієн, Тацит, Амміан Марцелін, Помпоній Мела та Стефан… Read More »

Сармати

Назва та походження. Історичній науці не відома самоназва сарматів. Греки та римляни називали сарматами або сірматами кочові племена, які запанували в українських степах у III ст. до н.е. На думку лінгвістів, слово «сармат» походить від давньоіранського слова «саоромант», що означає – «підперезаний мечем». Античний історик Геродот свідчить, що пращури сарматів проживали на схід від скіфських… Read More »

Скіфи

Походження  слова «скіф»Скіфами греки називали всі народи які проживали в Північному Причорномор’ї. Існують різні версії самоназви цього народу. За однією із версій скіфи називали себе «сколотами» (невідома етимологія слова), за «іншою» – саками (з іранського «олень»), яке потім перетворилося на «скіф» в грецькій літературній традиції. Взагалі до сих під, достеменно не відомо яких народів можна… Read More »

Кіммерійці

Першим народом на території сучасної України, про який нам відомо з писемних джерел  були кіммерійці. Саме про них в «Одісеї» писав легендарний давньогрецький поет Гомер:>«Врешті дістались ми течій глибоких ріки Океану, Там розташоване місто й країна людей кіммерійських Хмарою й млою повиті. Ніколи промінням ласкавим Не осяває їх сонце в блакиті ясній світлодайне… Ніч лиховісна… Read More »

Грецькі колонії в Північному Причорномор’ї

Багата українська земля завжди приваблювала народи та племена з різних куточків світу. У VIII до н. е. греки починають розселюватися по берегах Середземного та Чорного морів. За словами Платона: «Греки обсіли моря від Гіблартару до Кавказу – наче жаби ставки». Грецьке проникнення в Північне Причорномор’я почалося в кін. VIII ст. до н. е.  – у… Read More »

Кочові племена Південної України: загальна характеристика

Євразійські степи – це найбільша рівнина на Землі. Степи простягаються від берегів Тихого океану – Маньчжурії і досягають Угорщини, утворюючи неозору рівнину яка простягається приблизно на 6 тис. км. Горні системи Тянь-Шань, Урал та Карпати, а також великі річки – Дніпро, Дон, Волга та ін. не становили великих перешкод для міграції кочового населення в давнину.… Read More »

Військове мистецтво сарматів

В давній історії України одне з провідних місць посідає сарматська доба. Іраномовні племена кочовиків-сарматів протягом майже 600 років складали головну етно-політичну силу в степу та лісостепу України та відігравали значну роль в історичному розвитку територій, котрі вони займали і з якими межували, доба сарматського панування нерозривно пов’язана з їх славою непереможних воїнів. Сарматські племена, як… Read More »

Україна в добу неоліту

Протягом VІ-ІІІ тисячоліть до н.е. відбувся поворот від збиральництва і примітивного полювання, до відтворюючих видів діяльності, тобто обробітку землі та розведення свійських тварин. Цей процес дістав назву – неолітична революція. Завдяки «революції» люди не тiльки досягли помiтного зростання продуктивних сил, а й створили сприятливiшi умови життя: їжа стала рiзноманiтнiшою, її добування — стабiльним, з’явилися харчовi запаси.… Read More »